Barbara Noordwijk

'Allerzielen in 't Licht'

Traditionele herdenking van overleden dierbarenVrijdagavond 2 november jl. van 19.30 - 21.30 uur was iedereen van harte welkom om deel te nemen aan de viering van ‘Allerzielen in ’t Licht’. Dit vond plaats op de Begraafplaats aan de Gooweg 37 in Noordwijk-Binnen. Bij een wandeling over de begraafplaats kwamen bezoekers langs verschillende gedenkplekken waar zij uitgenodigd werden, als zij dat wilden, mee te doen aan activiteiten. Gelovig of niet gelovig; iedereen was van harte welkom. ‘Allerzielen in ‘t Licht’ wordt jaarlijks georganiseerd door Parochekern Sint Jeroen en Maria ter Zee, in samenwerking met Uitvaartverzorging Barbara Noordwijk. En ook dit jaar was het een mooie en gedenkwaardige avond waarbij in grote getale dierbaren overledenen op passende wijze werden herdacht.                                                 

 

Met Allerzielen gedenken mensen over de hele wereld de overledenen. 2 November is in de rooms-katholieke traditie de dag waarop overleden dierbaren worden herdacht. Daarbij hoort ook een bezoek aan de begraafplaats. Thuis en in de kerken worden veel kaarsen aangestoken ter nagedachtenis. Vaak gebeurt dit in besloten kring vanwege de persoonlijke beleving. Door de vaststelling van deze gedenkdag op 2 november wordt de band van de herdenking met Allerheiligen op 1 november, beklemtoond. ‘Allerzielen in ’t Licht’ is een eigentijdse vorm van gedenken die aansluit bij tradities.

Met Allerzielen in ’t Licht wil de organisatie iedereen de gelegenheid bieden om op een eigen manier, ondersteund door familie, bekenden en lotgenoten, een overleden dierbare te herdenken, passend in een moderne samenleving van gelovige en niet-gelovige mensen.