Barbara Noordwijk

Allerzielen in 't Licht. Een mooie en gedenkwaardige bijeenkomstDe viering in Noordwijk van ‘Allerzielen in ’t Licht’ op woensdag 2 november jl. was voor velen een geslaagde en mooie bijeenkomst. Niet alleen gedurende de dag hebben veel mensen de begraafplaats aan de Gooweg bezocht. Ook voor het avondprogramma was heel veel enthousiasme. ‘Allerzielen in ’t Licht is een initiatief van Parochiekern Sint Jeroen en Maria ter Zee in samenwerking met Uitvaartverzorging Barbara Noordwijk.
 
Van 19.00 tot 21.30 was iedereen – gelovig of niet gelovig – welkom op de begraafplaats aan de Gooweg 37 in Noordwijk en in het Afscheidshuis Barbara. Na het in ontvangst nemen van een kaars kon men deelnemen aan de diverse activiteiten.
Er werden herinneringsvlaggetjes in de boom gehangen. Men kon kruisjes maken van twijgjes, kaarsen versieren. Bij het kindermonument werden bloembollen geplant. Er werd een gezamenlijk bloemstuk gemaakt. In de kapel kon men foto’s neerzetten van overledenen en waxinelichtjes. Er liep een Troostclown rond. Er werden gedichten voorgelezen. Er was muziek met harp, accordeon fluit en zang. Diaken Bertijn Prins en Pastor Blokland waren aanwezig om op verzoek het graf te zegenen met wijwater. Men kon het Afscheidshuis Barbara bezoeken en bekijken. En tot slot was er in de grote tent koffie, thee, warme chocolademelk en bisschopswijn.
 
Eveneens werd er in de Sint Jeroenskerk een dienst gehouden ter nagedachtenis aan de overledenen. Na deze dienst zijn de bezoekers in lichtprocessie naar de begraafplaats gegaan.
 
Doel van ‘Allerzielen in ’t Licht’ is om iedereen de gelegenheid te bieden om op een eigen manier, ondersteund door familie, bekenden en lotgenoten, een overleden dierbare te herdenken, passend in een moderne samenleving van gelovige en niet-gelovige mensen. De organisatie is daar zeker in geslaagd. Mede dankzij alle vrijwilligers die hierbij geholpen hebben!