Barbara Noordwijk

'Allerzielen in 't Licht'

Traditionele herdenking van overleden dierbarenOp zaterdagavond 2 november jl. van 19.00 - 21.00 uur vond de jaarlijkse herdenking plaats van ‘Allerzielen in ’t Licht’ op de begraafplaats aan de Gooweg 35 in Noordwijk. Bij een wandeling over de begraafplaats kwamen bezoekers langs verschillende gedenkplekken waar zij uitgenodigd werden mee te doen aan activiteiten. Gelovig of niet gelovig; ‘Allerzielen in ‘t Licht’  is er voor iedereen. Dit moment van herinneren wordt jaarlijks georganiseerd door Parochiekern Sint Jeroen en Maria ter Zee in samenwerking met Uitvaartverzorging Barbara Noordwijk.

Met Allerzielen, 2 november in de rooms-katholieke traditie, gedenken mensen over de hele wereld hun geliefde overledenen. Daarbij hoort ook vaak een bezoek aan de begraafplaats. Thuis en in de kerken worden veel kaarsen aangestoken ter nagedachtenis. Het gebeurt ook in besloten kring vanwege de persoonlijke beleving. Door de gedenkdag op 2 november wordt de band van de herdenking met Allerheiligen op 1 november beklemtoond. ‘Allerzielen in ’t Licht’ is een eigentijdse vorm van gedenken die aansluit bij tradities.

Met Allerzielen in ’t Licht wil de organisatie iedereen de gelegenheid bieden om op een eigen manier, ondersteund door familie, bekenden en lotgenoten, overleden dierbaren te herdenken, passend in een moderne samenleving van gelovige en niet-gelovige mensen.