Barbara Noordwijk

Sinds 1 juli 2020 zijn de coronaregels versoepeld en mogen er 100 mensen worden uitgenodigd voor een uitvaart. Maar kunnen er ook 100 mensen komen?
100 mensen die ook 1,5 meter afstand moeten houden……


Samen met de nabestaanden zoeken we naar een geschikte locatie die ook de gewenste capaciteit heeft. Er geldt geen maximum als mensen op een vaste zitplaats zitten (gelijk aan de 100 van hierboven) en een gezondheidscheck krijgen, alsmede een reservering hebben. Deze check kan geregeld worden met gastvrouwen.
Momenteel staat de vraag uit naar het Crisisteam Uitvaartzorg of een rouwkaart een reservering is. Wij hopen daar binnenkort meer informatie over te ontvangen.


Voor een samenzijn met catering geldt, dat iedereen moet zitten aan een tafel. Dit heeft als consequentie dat er soms bij de nazit minder mensen een plek kunnen krijgen dan tijdens het afscheid. Wij inventariseren momenteel wat de mogelijkheden zijn in onze regio. Uw uitvaartbegeleider zal u hierover adviseren.


De 1,5 meter regel geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden.


Wanneer een locatie niet aan alle bovenstaande regels kan voldoen, gelden de volgende twee regels:
Uitvaart binnen (bijvoorbeeld in een aula): maximaal 100 belangstellenden als iedereen 1,5 meter afstand van elkaar kan houden.
Uitvaart in de buitenlucht: maximaal 250 belangstellenden als iedereen 1,5 meter afstand kan houden.


De komende weken zullen we gaan ervaren hoe wij deze nieuwe regels kunnen toepassen.