Afscheid nemen is met beide handen dragen wat herinnering is. Het was alsof zij afscheid namen, maar liefde is oneindig groot ze bleven en ze blijven samen liefde is sterker dan de dood. 
Toon Hermans

Zoveel soorten van verdriet


Enkele weken nadat de begrafenis of crematie heeft plaatsgevonden nemen wij contact met u op. Wij maken dan een afspraak voor een nazorggesprek. Het is veelal een drukke en emotionele periode waarin veel geregeld moet worden. Wij hebben in de periode rond het overlijden van uw dierbare intensief samengewerkt. Daarom is het goed om samen terug te kijken, te horen hoe het nu met u gaat en of alles naar wens is verlopen. Op deze wijze wordt de begeleiding van de uitvaart afgerond. Tijdens dit bezoek kunnen wij u ook informeren over de mogelijkheden van bijvoorbeeld een bedankkaart, een monument, een urn of de asbestemming. Ook overhandigen wij u een uitgave van het nazorgboekje van Zorgna. Hierin staan praktische tips die u kunnen helpen bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Herinneringsbijeenkomsten
Voor families, waarvan een dierbare overledene in het Afscheidshuis Barbara was opgebaard, organiseren wij een aantal keren per jaar herinneringsbijeenkomsten. Samen met andere families wordt nog eenmaal stilgestaan bij de periode van afscheid nemen. Door de namen te noemen van hen die gestorven zijn en met elkaar te praten over de overleden dierbare gedenken wij hen. Het verdriet en de rouw gaan hiermee niet voorbij. Toch hopen wij dat de herinnering aan het Afscheidshuis, mede door deze bijeenkomst, een goed en mooi moment zal zijn in een zeer moeilijke periode.

Troostavonden
Wanneer je een dierbare verloren hebt volgt een periode van rouw. Dat roept vragen en gevoelens op. Hoe ga je met het verlies om, hoe moet je verder? Iedereen rouwt op zijn of haar eigen manier. Niet een manier van rouwen of de tijd die men daarvoor nodig heeft is beter of slechter. Nabestaanden voelen het verdriet en moeten hiermee leren omgaan.
Het kan heel prettig en troostend zijn als je je gevoelens kunt delen met anderen die soortgelijke ervaringen hebben. Daarom organiseren wij bijeenkomsten waarbij de ervaringen gedeeld kunnen worden. Op deze wijze kan men elkaar helpen en steunen.